เวียร์-อ้น ทำดีสัมผัสชีวิตวิถี New Normal ได้มีความสุขและความอิ่มเอมใจกลับไป

เวียร์-อ้น

เวียร์-อ้น

เวียร์-อ้น ทำดีสัมผัสชีวิตวิถี New Normal ได้มีความสุขและความอิ่มเอมใจกลับไป  เมื่อรายการ พาไปตระเวนกรุงเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแบบ New Normal พร้อมให้กำลังใจพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่าแต่ละครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตขนาดไหน  เพิ่มเติม